വ്യാഴാഴ്‌ച

ജ്യോനവന് കാര്‍ അപകടം

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

പൊട്ടക്കലം എന്ന ബ്ലോഗിന്റെ ഉടമയും കവിയുമായ ജ്യോനവന്‍ ഒരു കാര്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ട് കുവൈറ്റില് ആശുപതിയിലാണ് . ബൂലോകരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഈ സമയം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു . വിവരങ്ങള്‍ അറിയാവുന്നവര്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോഗുകളില്‍ അറിയിക്കുക . ജ്യോനവന്റെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കള്‍ അവിടെ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു .‍

ജ്യോനവന്‍ വേഗം തന്നെ സുഖം പ്രാപിക്കുവാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു .

ബൂലോക കവിത


പൊട്ടക്കലം