വെള്ളിയാഴ്‌ച

കവിഞ്ഞുപോയത്‌

ഉരുളുരുളുരുളുരുഉരളെലൊരു ഉരുളന്‍ കല്ല്
പറപറപറപറപറന്നുപോയൊരു തലയന്‍കാക്ക
ഉറിഉറിഉറിഉറിഉറിയെലിരുന്നൊരു കിണ്ണന്‍ പാത്രം
ടപടപടപടപടപടപ്പേന്ന് താഴെപ്പോയി
കുനകുനകുനകുനകുനാന്നൊരു കൂനന്‍ ഉറുംബ്‌
കവകവകവകവകവാന്ന് കവച്ചുനടന്നൊരു കുഴിയാന
മിനുമിനുമിനുമിനുമിനുമിന്നുന്നൊരു കുപ്പായം 
വളവളവളവളവളാന്ന് ചിലക്കുന്നൊരു അവള്‍
പടപടപടപടപടപടപടപടാന്ന്നടന്ന് താഴെവീണു
അവിഅവിഅവിഅവിഅവിഞ്ഞ് പോയൊരു കവിത
കവികവികവികവികവികവീന്ന് കവിഞ്ഞുപോയി
തിളതിളതിളതിളതിളച്ചുവന്നൊരു കവിത
കമകമകമകമകമാന്ന് കമഴ്ന്നു പോയി

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

കാപ്പിലാന്‍ പറഞ്ഞു...

ശോ കഷ്ടം കവിത കമഴ്ന്നു പോയി :(

siva // ശിവ പറഞ്ഞു...

കമകമകമകമകമാന്ന് ഞാന്‍ കമന്റും ചെയ്തു....

നരിക്കുന്നൻ പറഞ്ഞു...

ഇതെന്താ മൊത്തം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണല്ലോ.
മകമകമകമകമകമകമകമാന്നൊരു കമന്റും തുളുമ്പി വരുന്നു.

SUNIL V S സുനിൽ വി എസ്‌ പറഞ്ഞു...

പൊളപൊളപൊളപൊളപൊളപൊളപൊളപൊളപ്പൻ കമന്റ്‌ ഞാനും തന്നു.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

കപകപകപകപയെന്നൊരുകാപ്പിലാന്‍
ശിവശിവശിവശിവയെന്നുവിളിച്ചപ്പോള്‍
നരനരനരനരയെന്നൊരുനരിവന്നു
പണിപണിപണിപണിയൊരു പണികൊടുത്തു!

ANITHA HARISH പറഞ്ഞു...

vi vi vi vi vikkanaanalleeyyy.... aa aa aa aa aashamsakal....

poor-me/പാവം-ഞാന്‍ പറഞ്ഞു...

കാപ്പിലാന്‍ ഗാരു മീ കവിത ചാല ബാഗ ഉന്തി.

ഇതു ഞാനാ പറഞ്ഞു...

“കാകാകൃതി കനകൃതി...
..........കൊമ്പത്ത്”

ഈ കവിതയാണ് ഓര്‍മ്മ വരുന്നത്.
ആശംസകള്‍...